جستجوی پیشرفته (آثار صوتی)

آثار صوتی

مجموعه زیر صدا

مجموعه زیر صدا

سه مجموعه زیر صدا که بر اساس زمان (کوتاه، متوسط و بلند) تقسیم بندی شده اند.
 • تاریخ ایجاد: سه شنبه, 23 ارديبهشت 1393
 • گونه صدا: زیر صدا
 • مخاطبین: عمومی
 • کیفیت: خوب
مجموعه ادعیه مهدوی

مجموعه ادعیه مهدوی

مجموعه ای از دعاهای "عهد ، ندبه ، استغاثه و زیارت آل یاسین"
 • تاریخ ایجاد: سه شنبه, 23 ارديبهشت 1393
 • گونه صدا: ادعیه و زیارات
 • مخاطبین: محافل مذهبی عمومی
 • کیفیت: خوب
مجموعه دعای فرج

مجموعه دعای فرج

مجموعه ای بر محور "دعای فرج" که دعاگویان مختلفی آن را قرائت کرده اند.
 • تاریخ ایجاد: سه شنبه, 23 ارديبهشت 1393
 • گونه صدا: ادعیه و زیارات
 • مخاطبین: محافل مذهبی عمومی
 • کیفیت: خوب
 • زمان: کمتر از 5 دقیقه