آشنایی با سبک های تبلیغی

آموزش تاک شو یا گفتگونما

«بسمه تعالی»

آموزش تاک شو یا گفتگو نما

قبل از بررسی تاک شو به عنوان یک فن سخنوری لازم است خود سخنوری را تعریف کنیم. به کاری سخنوری میگوییم که سخنران بتواند مخاطبش را رهبری و هدایت کند، از نقطه ای که قرار د ...

  • تاریخ ایجاد: پنج شنبه, 15 تیر 1396

تاک شو چیست ؟

معرفی سبک Talk Show

مقدمه :

امروزه یکی از سبکهای رایج برای ارتباط با مخاطب و انتقال پیام در سطح جهانی ، سبک Talk Show می باشد . این سبک گفتگو به علت درگیری مخاط ...

  • تاریخ ایجاد: پنج شنبه, 15 تیر 1396

میز گفتگو چیست؟

معرفی سبک میزهای گفتگو

 

مقدمه :

یکی از سبک های  مورد استفاده در مناسبتهای ...

  • تاریخ ایجاد: پنج شنبه, 05 مرداد 1396