آموزش مناسبت ها

زمان بندی ( گانت چارت) برنامه میز گفت و گو

کسانی که برگزار کننده برنامه های مذهبی هستند، همیشه دغدغه این موضوع را داشته اند که: - چه مراحلی برای یک برنامه خوب باید سپری شود؟ - چه زمانی مهمانان را دعوت کنیم؟ - چه زمانی باید برای تهیه لوازم اقدام کنی ...
  • تاریخ ایجاد: پنج شنبه, 05 مرداد 1396