جستجوی پیشرفته (شیوه های اجرا)

شیوه های اجرا

نمایش تمامی آیتم ها :
امان

امان

جهت دریافت این سناریو روی لینک دانلود کلیک کنید
 • تاریخ ایجاد: دوشنبه, 19 اسفند 1398
 • نحوه اجرا: کنفرانس (Talk Show)
 • گروه اجتماعی مخاطبین: دانشجویان, فرهیختگان, خانوادگی, عمومی
 • مکان برگزاری: مکان های عمومی, مکان های ثابت
 • هزینه برنامه: کمتر از 300 هزار تومان
 • تعداد مخاطب: کمتر از 50 نفر
 • مدت زمان برنامه: کمتر از 30 دقیقه
نعمت

نعمت

جهت دریافت این سناریو روی لینک دانلود کلیک کنید
 • تاریخ ایجاد: دوشنبه, 19 اسفند 1398
 • نحوه اجرا: کنفرانس (Talk Show)
 • گروه اجتماعی مخاطبین: دانشجویان, فرهیختگان, خانوادگی, عمومی
 • مکان برگزاری: مکان های ثابت
یک تجربه شیرین

یک تجربه شیرین

جهت دریافت متن کامل این سبک گفتگو روی لینک دانلود کلیک کنید
 • تاریخ ایجاد: دوشنبه, 19 اسفند 1398
 • نحوه اجرا: کنفرانس (Talk Show)
 • گروه اجتماعی مخاطبین: فرهیختگان, خانوادگی, عمومی
 • مکان برگزاری: مکان های ثابت
1 2 3 4 5  انتها