جستجوی پیشرفته (چگونه از او بگویم)

چگونه از او بگویم

نقش زندگی

نقش زندگی

جهت دریافت این پکیج روی لینک دانلود کلیک کنید
 • تاریخ ایجاد: چهارشنبه, 21 اسفند 1398
 • نحوه اجرا: کنفرانس (Talk Show)
 • گروه اجتماعی مخاطبین: خانوادگی, عمومی
 • مکان برگزاری: مکان های ثابت
یک تجربه شیرین

یک تجربه شیرین

جهت دریافت متن کامل این سبک گفتگو روی لینک دانلود کلیک کنید
 • تاریخ ایجاد: دوشنبه, 19 اسفند 1398
 • نحوه اجرا: کنفرانس (Talk Show)
 • گروه اجتماعی مخاطبین: فرهیختگان, خانوادگی, عمومی
 • مکان برگزاری: مکان های ثابت
نعمت

نعمت

جهت دریافت این سناریو روی لینک دانلود کلیک کنید
 • تاریخ ایجاد: دوشنبه, 19 اسفند 1398
 • نحوه اجرا: کنفرانس (Talk Show)
 • گروه اجتماعی مخاطبین: دانشجویان, فرهیختگان, خانوادگی, عمومی
 • مکان برگزاری: مکان های ثابت
1 2 3 4 5  انتها