سناریو تاکشو "الگو"
"رضایت"
سناریوای در قالب سه غرفه
مـیـراث
پکیج "مـیـراث" ویژه فاطمیه
زیرباران
کلیپ زیبای "زیر باران" با صدای علی فانی
  1. شیوه اجرا
  2. آثار نوشتاری
  3. آثار گرافیکی
  4. آثار صوتی
  5. آثار تصویری
  1. شیوه اجرا
  2. آثار نوشتاری
  3. آثار گرافیکی
  4. آثار صوتی
  5. آثار تصویری