"نعمت" (میز)
متن میز گفتگوی نعمت
"امان" (میز)
متن میز گفتگوی امان
"نقش زندگی" (میز)
متن میز گفتگوی نقش زندگی
سناریو میز "به داشته هات فکر کن"
یاری
متن میز
متن کنفرانسی (talk show) یاری
چگونه می توانیم مشمول ویژه ترین یاری خداوند شویم؟!
"دلت را به من بسپار" (تاکشو)
متن کنفرانسی گفتگوی دلت را به من بسپار
"دلت را به من بسپار" (میز)
متن میز گفتگوی دلت را به من بسپار
"زندگی خوب"
متن سناریو کنفرانس "زندگی خوب"
"کار کودک"
طرح جشن نیمه شعبان اول تا ششم دبستان
"باران دوازدهم"
کلیپی زیبا و با کیفیت از شیعه ویژن
  1. شیوه اجرا
  2. آثار نوشتاری
  3. آثار گرافیکی
  4. آثار صوتی
  5. آثار تصویری